TÀI NGUYÊN BLOG

Google

Ai đang ở nhà tôi

0 khách và 1 thành viên
 • Lê Thị Kim Hoa
 • Trò chuyện với tôi

  • (levanbinh72qn1@gmail.com)

  Con số thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hình ảnh của Blog

  Sangkien.png Bui_phan1.swf Cophuong.png Kxd02.jpg Ke_tivi2.jpg Ke_tivi_1.jpg Lethanh.flv Tuc_ngu.swf Bane.jpg Duongtruongson.flv Nhandiabinh.jpg Tui_dia.jpg Ptd.jpg Ch.jpg Sai5.mp3 Dung6.mp3 Untitfasf.png Dilac.jpg KhaytratrePL801.jpg

  LỊCH ÂM DƯƠNG

  Sắp xếp dữ liệu

  THÔNG TIN GIAO DIỆN

  NHỮNG NHỊP CẦU TRI THỨC
  Design By: Lê Văn Bình
  Điện thoại: 0905168837

  Thu hoạch BDTX của GV 2017(Bản gọn)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: NNCTT
  Người gửi: Lê Văn Bình (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:42' 17-05-2017
  Dung lượng: 81.0 KB
  Số lượt tải: 20
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD – ĐT TP QUY NHƠN
  TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Quy Nhơn, ngày 15 tháng 5 năm 2017
  
  
  BÀI THU HOẠCH
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN
  Năm học 2016-2017


  - Họ tên giáo viên: LÊ VĂN BÌNH Năm sinh: 1968
  - Tổ chuyên môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý‎, GDCD.
  - Trình độ chuyên môn: Đại học Môn đào tạo: Ngữ văn

  I. NHỮNG NỘI DUNG, MÔĐUN CÁ NHÂN TỰ BỒI DƯỠNG:
  1) Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết/năm học)
  - Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm.
  - Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn ở trường THCS qua nghiên cứu bài học.
  - Phương pháp kỷ luật tích cực và quyền trẻ em ở trường THCS.
  2)  Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết/năm học)
  - Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và kỹ thuật xây dựng đề kiểm tra.
  - Đổi mới phương pháp dạy học ở các bộ môn.
  - Bồi dưỡng chính trị đầu năm học.
  3) Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/năm học)
  Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học, gồm các mã mô đun:
  - THCS 13: Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học.
  - THCS 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
  - THCS 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học.
  - THCS 16: Hồ sơ dạy học.

  II. THỜI GIAN BỒI DƯỠNG:
  Từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 đến ngày 30 tháng 3 năm 2017
  II. NHỮNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CÁ NHÂN TIẾP THU ĐƯỢC:
  1) Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết/năm học)
  * Khối kiến thức do ngành bồi dưỡng trong năm học:
  + Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh: Đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh.
  + Dạy học phát triển năng lực học sinh theo mô hình trường học mới.
  + Tập huấn đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.
  +    Khai thác thiết bị dạy học phục vụ đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, việc sử dụng bảng tương tác.
  + Hướng dẫn giáo viên nhập điểm, thực hiện Sổ gọi tên ghi điểm điện tử từ Cổng thông tin điện tử.
  +   Bồi dưỡng năng lực kiểm tra hoạt động giáo dục và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên.
  + Đổi mới đề kiểm tra định kỳ, thi học sinh giỏi.
  * Các nội dung bồi dưỡng khác trong nhà trường:
  -    Giáo dục các kỹ năng trong trường học.
  -    Đổi mới phương pháp dạy học của các bộ môn.
  -    Khai thác thiết bị dạy học phục vụ đổi mới phương pháp dạy học (Bảng tương tác).
  -    Tham gia dự lớp tập huấn các chuyên đề của Phòng GD triển khai.
  -    Dự các chuyên đề của tổ chuyên môn.
  -    Bồi dưỡng chương trình Giáo dục Pháp luật, ATGT, AT VSTT...
  * Tự chấm điểm nội dung bồi dưỡng 1:
  Bằng số: 8 điểm; Bằng chữ: Tám điểm.
  2)  Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết/năm học)
  Học tập bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Quy Nhơn lần thứ X; Nghị quyết của Đảng, của Thành ủy: Bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục-Đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trong năm học 2016-2017.
  Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2016, năm 2017.
  Thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/
  Avatar

  Thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của GV 2017

   
  Gửi ý kiến