TÀI NGUYÊN BLOG

Google

Ai đang ở nhà tôi

0 khách và 0 thành viên

Trò chuyện với tôi

 • (levanbinh72qn1@gmail.com)

Con số thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hình ảnh của Blog

  Sangkien.png Bui_phan1.swf Cophuong.png Kxd02.jpg Ke_tivi2.jpg Ke_tivi_1.jpg Lethanh.flv Tuc_ngu.swf Bane.jpg Duongtruongson.flv Nhandiabinh.jpg Tui_dia.jpg Ptd.jpg Ch.jpg Sai5.mp3 Dung6.mp3 Untitfasf.png Dilac.jpg KhaytratrePL801.jpg

  LỊCH ÂM DƯƠNG

  Sắp xếp dữ liệu

  THÔNG TIN GIAO DIỆN

  NHỮNG NHỊP CẦU TRI THỨC
  Design By: Lê Văn Bình
  Điện thoại: 0905168837

  Tự bồi dưỡng của GV 16-17

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Bình (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:19' 13-06-2017
  Dung lượng: 80.0 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TP. QUY NHƠN
  TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                         
  
  
  BÁO CÁO THU HOẠCH
  KẾT QUẢ TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  Năm học 2016 – 2017

  Họ và tên giáo viên: LÊ VĂN BÌNH
  Ngày tháng năm sinh: 04/10/1968
  Tổ chuyên môn: Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý, GDCD.
  Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giáo viên dạy môn Ngữ văn; CN lớp 7A1, Tổ phó tổ CM.
  - Căn cứ kế hoạch số 554/KH-PGDĐT ngày 23/09/2016 của Phòng GD&ĐT Thành phố Quy Nhơn về  Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS.
  - Căn cứ kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 của nhà trường.
  - Căn cứ kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân đăng ký năm học 2016-2017.
              Qua học tập và bồi dưỡng  thường xuyên 3 nội dung theo kế hoạch đã đăng ký đầu năm, tôi xin nhận xét đánh giá kết quả tự bồi dưỡng thường xuyên như sau: 
   I. Tự nhận xét đánh giá các nôi dung BDTX khối kiến thức bắt buộc:
   1. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/năm học/giáo viên). Điểm tối đa 10 điểm.
  Bồi dưỡng về chính trị, thời sự, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết BCH trung ương Đảng, của Tỉnh Ủy Bình Định, của cấp ủy địa phương.
              Bao gồm: Tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Bình Định, của thành phố Quy Nhơn, của địa phương; Tình hình phát triển kinh tế- xã hội sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
              * Cá nhân tự đánh giá: Đạt 10/10 điểm.
              * Tổ đánh giá: Đạt............./10 điểm.          
   2. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết/năm học/giáo viên). Điểm tối đa 10 điểm.
  TT
  Nội dung
  Dẫn chứng, minh chứng, kết quả đạt được
  Ghi chú
  
  1
   - Một số vấn đề chung về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; một số kỹ thuật đánh giá và sử dụng kỹ thuật đánh giá trong quá trình tổ chức dạy học.
    Tập huấn về một số vấn đề chung về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh và một số kĩ thuật đánh giá trong quá trình dạy học do Phòng GD&ĐT Quy Nhơn tổ chức.

  
  2
  - Những định hướng đổi mới việc kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học ở trường THCS.
   Thực hiện theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Quy Nhơn tổ chức.

  
  3
  - Xây dựng khung đánh giá theo định hướng năng lực, hệ thống câu hỏi, bài tập cho việc đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh theo từng môn học cấp THCS.
    Từng bước xây dựng khung đánh giá, hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh đối với môn Ngữ văn.

  
  4
  - Phương pháp dạy học tích cực.
    Vận dụng có hiệu quả các phương pháp/ kỹ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy ngữ văn lớp 7,9.

  
  5
  - Tập huấn mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN-THCS): Sách hướng dẫn dạy học, Chương trình và phân phối chương trình, cách thức thực hiện mô hình, kiểm tra đánh giá quá trình học tập của học sinh.
    Tập huấn mô hình hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN-THCS) do phòng GD&ĐT Quy Nhơn tổ chức ngày 24/8/2017.
  
  
              * Cá nhân tự đánh giá: Đạt 9/10 điểm.
              * Tổ đánh giá: Đạt............./10 điểm.   
  II. Tự nhận xét đánh giá các nội dung tự BDTX khối kiến thức tự chọn.
  Nội dung bồi dưỡng 3: (60 tiết/năm học/giáo viên). Gồm 4 Modun. (Mỗi Modun  điểm tối đa 10 điểm)
  TT
  Tên và nội dung Modun
  Dẫn chứng, minh chứng, kết quả đạt được
  GV tự
  đánh giá
  Tổ
  đánh giá
  Ghi chú
  
  1
   - THCS 13: Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học.
  Chuyên
   
  Gửi ý kiến